Soru Yanıt

Soru Yanıt

Aradığınız, merak ettiğiniz soruların cevabını Soru Yanıt ile bulabilirsiniz.

Yanıtı olmayan sorularınız için bilgi@mahalliidarelerdergisi.com.tr adresine yazabilirsiniz.31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri

Soru:

 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra yeni seçilen Belediye Başkanları görevlerine başlamış durumda, Yeni seçilen Belediye Başkanımız eski İş Bankası emeklisi olup, Emekli Sandığı ve SSK ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden girişini 4-Colarak mı yapmalıyız. Ayrıca girişini yaptığımızda eski sigortasından yine faydalanabilecek mi? Hem emekli aylığı ile Belediye Başkanı maaşı ve sağlık güvencesi olarak ikisinden de faydalanabilecek mi?

2019-04-12

asgari ücret 2019

Sayın Metin Elbeyoğlu’nun Sorusu:

A,B,C firmalarında çalışırken asgari ücret+başkanlıkça uygun görülen oranlarda %25,%30,%35 gibi dilimlerle çalışıyordu. Yani asgari ücret+%25 gibi maaş alıyorlardı.

Asgari ücret 1680 TL+ % lik dilimdi. Ama şu anda asgari ücret 2020 TL oldu.Bu personel eski asgari ücret üzerinden mi maaş alacak ki böyle olunca yeni asgari ücretin altında kalıyorlar.Yoksa yeni asgari ücret+% lik dilim üzerinden mi maaş alacaklar?

2019-03-26

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE KAMU KURUMLARINDA İŞÇİ ALIMI

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımında uygulanacak usul ve esaslarda objektif kriterleri ve fırsat eşitliğini esas alan düzenleme ilk kez 04.03.1999 tarih, 23629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 02.02.1999 tarih ve 99/12378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nde (Ek Madde:1) yapılan değişiklikle gerçekleşmiştir.Yönetmelik, 09.08.2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’inyürürlüğe girdiği 01.09.2009 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.

2019-04-04

Personelimiz doğum izni sonrası rapor ve yıllık izin kullandı. Şimdi de ücretsiz kullanabilir mi vey

Personelimiz doğum izni sonrası rapor ve yıllık izin kullandı. Şimdi de ücretsiz kullanabilir mi veya doğum öncesi veya sonrası hangi izin haklarını ne zaman kullanabilir.

 

2020-10-02

BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİN İŞÇİ ALIM USUL VE ESASLARI

Belediyeler ve il özel idarelerine 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine göre çalıştırılmak üzere sürekli veya geçici işçi alınması“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”[1] çerçevesinde yapılmaktadır.

İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

2019-04-04

Taşınır Kayıtlarının Düşülmesi Nasıl Yapılmalıdır?

 Taşınır Kayıtlarının Düşülmesi Nasıl Yapılmalıdır?

2020-10-02

soru-KİK

Bingöl Belediyesi  olarak 20.08.2020 tarihinde  4734 sayılı kamu ihale kanunun 19. Maddesine göre  Şehir içi aydınlatmasında kullanılmak üzere , Led dekoratif elektrik direk alım işinin  ihalesini  yapmış bulunmaktayız.  

                İhale komisyonu olarak,  istekli olarak ihaleyi teklifte bulunan 6 Firmanın   ihale dosyalarının incelenmesinde, ihaleye ait idari şartnamede   “ İMALATÇI BELGESİ VEYAHUT YETKİLİ SATICILIK  BELGESİ “  istenilmiştir.  6 istekli Firmanın da  1 üretici Firmadan  YETKİLİ SATICILIK BELGESİNİ aldıkları görülmüştür. Ayrıca da  yine ihaleye istekli olarak katılan 3 Firmadan da YAKLAŞIK MALİYET AMAÇLI  teklif alındığı tespit edilmiştir.

                Bu nedenle;

Soru-1. 6 İsteklinin tek üretici Firmadan  yetkili satıcılık belgesini  alması  sizce doğru mu ?

 Soru-2. İhaleye istekli olarak katılan 3 Firmadan  Yaklaşık maliyet amaçlı teklif  alınması ve akabinde de aynı Firmaların ihaleye katılmaları doğru mu ?

Soru-3. Yine ihaleye ait İdari Şartnamede  isteklilerin numune olarak sunacakları  ürünlerin TEDAŞ GENEL MÜDÜRÜLĞÜNÜN kriterlerine uygun olacaktır şeklindeki  talep  sizce doğru bir yaklaşımı  ?

Soru-4. 6 Firmadan geçerli olan 5 Firmanın tekliflerinin her ne kadar yaklaşık maliyetin altında bir teklif ise de, sunulan tenzilat  yaklaşık maliyetin % 19  altında bir teklif dir

2020-10-02

1. KADRO ŞARTLARINI TAŞIMAYAN MEMURUN BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATANMASI

1. KADRO ŞARTLARINI TAŞIMAYAN MEMURUN BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATANMASI

2019-12-03

Site içi Arama

Soru Yanıt

Haber 7

Etiketler

2023 dergi kanun içindekiler belediye yönetimi 75. sayı içindekiler KONKORDATONUN KAMU İHALELERİNE ETKİSİ GAYRİMENKULLERİNİN SATIŞI ihale karapara hal ÇED yapım işi işbitirme zabıta imar barışı emeklilik işçi yıkım disiplin köy mahalle muhtar kamu encümen çevre yerli istekli iş sağlığı stratejik plan gayrimenkul işsağlığı güvenliği uzaman danışmanlık hizmet spor yardım bedelsiz devir Vergisel Muafiyet İstisnalar sosyal hizmet Eylül Sayı ekim şirket hibe sgk pirim borç müdür plan avukat ücret 696 KHK teklif zarf fiyat farkı başkan yardımcısı 7181 DOP emlak huzur hakkı nakdi yardım idari para cezası Yargıtay işyeri ruhsat devir deneyim mal beyan parselasyon yapım faaliyet alanı otopark toplu taşıma faaliyet kefalet sandığı tarım hayvancılık kıyı mera kooperatif belediye demokrasi resmi gazete sorular banka TEBLİĞLER GENELGE VE GÖRÜŞLER MAYIS 2017 şikayet danıştay şubat İmar bütçe görevde yükselme yeri cezası pratik bilgiler taşınmaz müdür kik mücbir sebep paylar proje sözleşme para ceza yağmur suyu mevzuat r.gazete yed-i emin yargıtay kararları Danıştay Karar Sayıştay Kararları yükselme muhasebe denetim KDV meclis Kanunu seçim itfaiye KİK evsel atık kırsal artışı atık 2886 kamulaştırma KİRA BEDELİ VE ECRİMİSİL kamu zararı cezalar cezaları vekalet artışı ibra hal ceza izin parasal sınırlar Kararı kararı soru zabıta Soru Cevap Zabıta Soru Mart İçindekiler fihrist hurda yapı evrak yargı atama pay Uzlaşma Hesap Yargısı Yargılamaya Esas Rapor İlam Sözleşmeli Personel İhale özel hizmet tazminatı Su Kullanım İşyeri yıpranma payı belediye şirketleri pazarlar Kamu İhale yemek yardımı Kişisel Veriler e-ihale Yurtlar Yapım İşi ekmek fiyatı Şirket Müdürü Taşıma bildirim Tükenmişlik Soru? Emlak 111. sayı yemek Ek Gösterge 3194/11 md. İş Hukuku Meclis İşçi Ekim Haziran 2023 Dergi 119. Sayı Mahalli İdareler Dergisi Haziran-2023 2023 Yılı Ekim Sayısı Mahalli idareler Mevzuat Dergimiz yayımlanmıştır. 2023 Yılı Kasım Sayısı Mahalli idareler Mevzuat Dergimiz yayımlanmıştır.

YAYINLARIMIZDAN