Dergimizin Künyesi

2017-10-01

Aylık, Mesleki, Mevzuat ve Hakemli Dergidir.

  • Mahalli İdareler Dergisi

Mahalli İdareler Enstitüsü İktisadi İşletmesi 

Osman USTA                      Mahalli İdareler Derneği Başkanı 

Murat SANCAR                   II. Başkan & Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Nesrin Sarıtosun                 Abone İşleri Müdürü 

 

  Mahalli idareler dergisi (Online) İSSN 2822-325X

 
 
 
DERGİMİZİN EBATI 16X24 OLUP, DIŞ KAPAK RENKLİ, İÇİ İKİ RENK OLARAK HAZIRLANMAKTADIR.
 
 
 
Mahalli İdareler Derneği olarak yayın hayatına Mahalli Bülten adı ile 1989 yılında başlamıştır.
  
1991 yılında yerel yönetimlere yönelik Aylık, Mesleki ve Mevzuatı takip etmek amacıyla Beklenen Mahalli İdareler Dergisi adında 2012 yılının Aralık ayına kadar 220. sayıyı bularak yayın hayatını kesintisiz sürdürmüştür.
  
2013 yılında Dergimizin isminin başındaki "Beklenen" kelimesi çıkarılarak MAHALLİ İDARELER DERGİSİ olarak yayın hayatına yeni bir isimle devam ederek aynı zamanda HAKEMLİ dergi statüsüne kavuşturulmuştur.
  
Dergimizin içeriğinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
 

 

"Mahalli İdareler Dergisi" ,

Aylık, Mesleki, Mevzuat ve Hakemli Dergidir.

Dergimizin amacı; Belediyeler ve İl Özel İdareleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızı mevzuat yönünden desteklemek, karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla mevzuatta yapılan değişiklikleri takip ederek, uygulamaya yönelik açıklamalı-içtihatlı makaleler yayımlanmakta, her ay Resmi Gazete'de de yayımlanan önemli mevzuat özetleri, Yargı Kararları, Bakanlık genelge ve özelgeleriyler birlikte pratik bilgiler kişesi (yöneticilerimizin elinin altında bulunması gereken had, limitler, para cezaları ve kısa bilgiler) yer verilerek siz değerli okuyucularımızın uygulamalara katkı sağlanmaktadır.

Baskı ISSN        : 2147-5695

Mahalli idareler dergisi (Online) İSSN 2822-325X

Yayın Dili          :Türkçe 

Yayın Türü         :Aylık, Süreli, Yaygın

Yönetim Yeri        : Cihan Sk.31/10 Sıhhıye/Ankara

"Mahalli İdareler Dergisi" 

 'Hakemli' Dergidir.

 

 

Sayfamızı Paylaşın