Doç. Dr. R. Bahar Üste

Doç. Dr. R. Bahar Üste

rabia.uste@deu.edu.tr

Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi  1992
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  1994
Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  1998
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu  1999
Doçent  İzmir Meslek Yüksekokulu Siyaset Bilimi  2013

 

CV


Yerel Yönetimlerde Hizmet Kalitesinde Halkın Katılımının Etkinliği

 Halkın kaliteli, güvenilir, etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde mal ve hizmet alabilmesinde “demokrasi”nin ve “demokratik değerlerin” büyük rolü vardır. 

2018-05-25

YEREL YÖNETİMLERDE ETKİNLİK AÇISINDAN FARKINDALIK: YEŞİL SOSYAL HİZMET ANLAYIŞI

 Mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak için oluşan yerel yönetimlerin, plan ve projeleri ile yerel mal ve hizmetlerde farkındalık oluşturabilecek hedefleri içermesi gerekmektedir. Birçok konuyu, yerel sorun olarak çözüme götürebilmek için yerel yönetimlerde yönetici olanların “yeşil sosyal hizmet” anlayışını da öncelemeleri gerekmektedir. Yeşil sosyal hizmet, “sosyal, mali ve çevresel krizlerin insanların refahının arttırılması açısından yeni teori ve paradigmalarla ele alınması, sosyal hizmet alanlarının geliştirilmesi, insanların mutluluğunu sürekli hale getirebilmek için bir dayanışma modeli”[1] olarak ifade edilebilir. Bir diğeryeşil sosyal hizmet tanımı ise, “insanlar arası birbirine bağlı olma durumları, insanlar ve onların fiziksel ortamlarındaki diğer canlılar arasındaki ilişkilerin sosyal açıdan düzenlenmesi ve insanların ve dünyanın iyiliği için sosyo-ekonomik aynı zamanda fiziksel çevre sorunları ve insanlar arasındaki davranışlardaki etkileşimler üzerine odaklanan bütüncül bir sosyal hizmet uygulama biçimidir”.[2]

Yerel yönetimlerde birçok sorunu önceleyen yerel yöneticilerin bu süreçte özellikle yereldeki sosyal ve fiziki kaynakların yönetimle arası işbirliği ile yerel halk ve çevreleri arasında güçlendirici ve sürdürülebilir ilişkinin geliştirilmesi için önerilerinin ortaya konulması gerekmektedir.

            Yerel kaynakların korunması, geliştirilmesi, sosyal kaynak ve hizmetlerin farklılaştırılan politikalarla ele alınması yerel seçimde farkındalık oluşturabilecektir. Yerel sosyo-kültürel ve fiziki çevrenin sorunlarının doğru tespit edilmesi, doğanın korunarak ekonomik faaliyetlere destek olabilecek biçimde ele alınması, örneğin, aşırı ve çarpık kentleşme sonucunda yeşil sosyal hizmetin nasıl etkinlik oluşturabileceği tartışılmalıdır. Yerel yönetimlerin, çevre ve çevre yönetimini sosyal hizmet bağlamında nasıl ele alabileceklerini seçim öncesinde yapısal bir analiz yoluna giderek irdelemeleri farkındalıklarını arttırabilecektir.

2019-11-28

Yerel Yönetimlerde Farkındalık: Performansa Dayalı Kent Yönetimi

Yerel yönetimlerde, sonuç odaklı olarak yerel mal ve hizmetlerin etkinliklerinin ve hedeflerinin ölçülebilir olması “yerel yönetimlerde performansa dayalı yönetimi”[1]karşımıza getirmektedir.

2019-04-04

Site içi Arama

Haber 7

YAYINLARIMIZDAN