Cem Kasapoğlu

Cem Kasapoğlu

Afyonkarahisar Belediyesi 

İtfaiye MüdürüTürklerin Belediyecilik Anlayışında, Belediye (4.0) Ne Olabilir?

Endüstrinin gelişimi, hepimizin yakinen takip ettiği üzere Endüstri (4.0), ya da 4. Sanayi devrimi düzleminde ilerlemektedir. İlk sanayi devriminde (1.0) buhar makinesinin icadıyla, mekanik üretim tesislerinin kullanımına geçildiği gibi, İkinci sanayi devriminde (2.0) telefonun icadı ve bilimsel yönetim esasına göre elektrik ve iş bölümüne dayalı seri üretime geçiş sağlanmıştı, akabinde 3. Sanayi devriminde, üretim süreçlerinin otomasyonu, ilk mikro bilgisayar ve ilk apple bilgisayar piyasaya sürülmüştü. Nihayet 4. Sanayi devrimiyle (4.0) içinde bulunduğumuz yüzyılın; otonom makineler, sanal ortamlar ve robotların giderek insanlaşacağı bir dünyaya doğru evinimi söz konusudur.

2019-04-04