Yayın İlkeleri

2017-09-19

Mahalli İdareler Dergisi Yayın İlkeleri

1- MAHALLİ İDARELER DERGİSİ  “Hakemli Dergi” statüsünde her ay düzenli  olarak yayımlanır.
2- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır; Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.
3- Yazılar; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin Times New Roman - 12 punto Derginin duruman göre 10 punto da uygulanabilir), kaynakça ve dipnotlar-8 punto, yazar adı küçük harfle,  soyaadı büyük ve koyu siyah, isim tam ve küçük koyu siyah şeklinde hazırlanmış olmalı ve elektronik posta ile yazı işleri müdürüne veya editöre gönderilmelidir.
4- Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, gerektiğinde dergide yabancı dilde yazılara da yer verilebilir.
5- Makalelerde, yazar adları, yazarın çalıştığı kuruluş bilgileri ve elektronik posta adresleri iş ve GSM telefonları, açık ve doğru bir şekilde çalışmalarının başına ekleyeceklerdir. Yazının başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır. Başlığın hemen altında sayfa sağına yanaştırılmış olarak yazar adı belirtilmeli.  
6- Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıma” hazır olarak verdikleri kabul edilir. Editör kurulu tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik (alan yönünden denetim) ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, geri çevrilir. Yazılarda bütün hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
7- Editör kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Yazar, hakem tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra hakemin önerisi doğrultusunda tekrar hakem denetimine başvurulabilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.
8- Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesi, mevzuat ve karar değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara da yer verilebilir. Bu nitelikteki yazılar editör kurulunca kabul edilebilir veya geri çevrilebilir.
9- Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayım hakları Mahalli İdareler Derneğine aittir. Yazarlar telif haklarını Derneğe devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.
10- Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 
1- Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Yapılacak atıf usulü:
Y.12HD, 14.04.2012, E.2011/1234, K.2012/5678, usule uygun şekilde kaynağı belirtilecek.
D.12D, 14.04.2012, E.2011/1234, K.2012/5678, usule uygun şekilde kaynağı belirtilecek.
AYM, 14.04.2012, E.2011/10, 2012/11, usule uygun şekilde kaynağı belirtilecek.
 
2- Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
Yazarın SOYADI, Adı, Kitabın Adı, Baskısı, Basıldığı Yer, Yıl.
 
3- İlk atıf dâhil olmak üzere atıf usulü:
Örnek: soyadı, sayfası
 
4- Aynı yazarın birden fazla kitabına ilk atıf usulü:
Soyadı, Kitap ismi, sayfası ; Soyadı, Kitap İsmi, Sayfası.
 
5- Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
Yazarın SOYADI, Adı, “Makalenin Başlığı”, Derginin İsmi, Yıl, Cilt Numarası, Sayısı, İlk ve Son Sayfa Numaraları.
Ertaş, Zeki “Temsil Tören ve Ağırlama”, Mahalli İdareler Dergisi, 2001. Sayı 201, 31-34
 
6- Atıf da şu şekilde yapılmalıdır:
Örnek: Ertaş, s.201.
 
7- İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
ERTAŞ, Zeki, “Teslim Tören ve Ağırlama”, Mahalli İdareler Dergisi, 2001, S.31-34,
 
8- Atıf da şu şekilde yapılmalıdır:
ERTAŞ, s.201.
 
Not:
-Basılı aslı olup ta, internet ortamından ulaşılan aynı görünüme sahip yayınlarda internet erişimine atıf yapılmayıp, basılı aslına atıf yapılması hususu rica olunur.
- Yayın ilkelerinde değişiklik yapmaya Yayın Kurulu yetkilidir.
 
 
AYRICA;
Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Dergide yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.
 
Makale Kabul Tarihi: Her ayın 10'una kadar arasında kabul edilmektedir.
 

Sayfamızı Paylaşın

Site içi Arama

Haber 7

SORU YANIT

Soru Yanıt
Listeleyin

RESMİ GAZETE

Resmi Gazete