Yayın İlkeleri

2017-09-19

Mahalli İdareler Dergisi Yayın İlkeleri

1-MAHALLİ İDARELER DERGİSİ  “Hakemli Dergi” statüsünde her ay düzenli  olarak yayımlanır.
Dergimizde Yayımlanan Makaleler iki kategoriye ayrılmıştır.
-Mevzuat Makaleleri (mevzuat uygulamasına yönelik kaleme alınan yazılardır)
-Hakemli Makaleler  'Araştırma Makaleleri' belirlenen hakem tarafından incelenen yazılardır. 
 
2- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır; Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir. 
 
3- Yazılar; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin Times New Roman - 12 punto Derginin  kaynakça ve dipnotlar-8 punto, yazar adı küçük harfle,  soyaadı büyük ve koyu siyah, isim tam ve küçük koyu siyah şeklinde hazırlanmış olmalı ve elektronik posta ile yazı işleri müdürüne veya editöre gönderilmelidir.
4- Derginin yazı dili Türkçe 
 
5- Anahtar Kelimeler yer alır.
 
5- Makalelerde, yazar adı/soyadı, yazarın çalıştığı kuruluş bilgileri ve elektronik posta adresleri iş ve GSM telefonları, ORCID No: açık ve doğru bir şekilde çalışmalarının başına ekleyeceklerdir. Yazının başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır. Başlığın hemen altında sayfa sağına yanaştırılmış olarak yazar adı belirtilmelidir. 
 
6- Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basıma” hazır olarak verdikleri kabul edilir. Editör kurulu tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik (alan yönünden denetim) ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, geri çevrilir. Yazılarda bütün hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 
7- Editör/Editör kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Yazar, hakem tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra hakemin önerisi doğrultusunda tekrar hakem denetimine başvurulabilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.
 
8- Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, Araştırma Makaleleri, kitap incelemesi, mevzuat ve karar değerlendirmesi, Yargı Kararları ve bilgilendirici bölümlere yer verilebilir. Hakemli olma özelliğinin dışındaki yazılar editör kurulunca kabul edilebilir veya geri çevrilebilir.
 
9- Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayım hakları Mahalli İdareler Derneğine aittir. Yazarlar telif haklarını Derneğe devretmiş sayılır, 
 
10- Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 
1- Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Yapılacak atıf usulü:
Y.12HD, 14.04.2012, E.2011/1234, K.2012/5678, usule uygun şekilde kaynağı belirtilecek.
D.12D, 14.04.2012, E.2011/1234, K.2012/5678, usule uygun şekilde kaynağı belirtilecek.
AYM, 14.04.2012, E.2011/10, 2012/11, usule uygun şekilde kaynağı belirtilecek.
 
2- Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
Yazarın SOYADI, Adı, Kitabın Adı, Baskısı, Basıldığı Yer, Yıl.
 
3- İlk atıf dâhil olmak üzere atıf usulü:
Örnek: soyadı, sayfası
 
4- Aynı yazarın birden fazla kitabına ilk atıf usulü:
Soyadı, Kitap ismi, sayfası ; Soyadı, Kitap İsmi, Sayfası.
 
5- Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
Yazarın SOYADI, Adı, “Makalenin Başlığı”, Derginin İsmi, Yıl, Cilt Numarası, Sayısı, İlk ve Son Sayfa Numaraları.
Ertaş, Zeki “Temsil Tören ve Ağırlama”, Mahalli İdareler Dergisi, 2001. Sayı 201, 31-34
 
6- Atıf da şu şekilde yapılmalıdır:
Örnek: Ertaş, s.201.
 
7- İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
ERTAŞ, Zeki, “Teslim Tören ve Ağırlama”, Mahalli İdareler Dergisi, 2001, S.31-34,
 
8- Atıf da şu şekilde yapılmalıdır:
ERTAŞ, s.201.
 
Not:
-Basılı aslı olup ta, internet ortamından ulaşılan aynı görünüme sahip yayınlarda internet erişimine atıf yapılmayıp, basılı aslına atıf yapılması hususu rica olunur.
- Yayın ilkelerinde değişiklik yapmaya Yayın Kurulu yetkilidir.
 
 
AYRICA;
Hakemli Makalelerde: Makalede yazarın adı/Unvanı ve İletişim Bilgilerinin altında ORCID No: (https://orcid.org/) buradan temin edebilirsiniz) yer alması zorunluluktur.
-Makalelerin ilk sayfasında Makaleye ait atıf bilgisi yer alacak 
 
-Kaynakçaya özen gösterilmesi
 
Makale Kabul Tarihi: Her ayın 1 ila 20'si arasıdır.

 

 

Sayfamızı Paylaşın