31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri

Mahalli İdareler Dergisi
2019-04-12

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri

Soru:

Malumunuz 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra yeni seçilen Belediye Başkanları görevlerine başlamış durumda,

Yeni seçilen Belediye Başkanımız eski İş Bankası emeklisi olup, Emekli Sandığı ve SSK ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden girişini 4-Colarak mı yapmalıyız.

Ayrıca girişini yaptığımızda eski sigortasından yine faydalanabilecek mi?

Hem emekli aylığı ile Belediye Başkanı maaşı ve sağlık güvencesi olarak ikisinden de faydalanabilecek mi?

Cevap: Türkiye İş Bankası A.Ş.’de hizmet akdi ile çalışanlar için sosyal güvenlik yardımlarını sağlamak üzere kurulan İş Bankası Vakıf Sandığı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamında olup sosyal güvenlik uygulamaları açısından emeklileri de SSK emeklisi gibidir. Bu nedenle İş Bankası'ndan emekli belediye başkanınızın 5510 sayılı kanuna göre 4/c sigortalısı olarak ilgilenmesi zorunlu değil isteğine bağlıdır. Şayet emekli aylığını kestirip 4/c sigortalısı olmak istemiyorsa belediye tarafından yapılacak bir işlem yoktur. Emekli aylığını almaya devam edecek aynı zamanda Belediye Başkanı ödeneğini de almaya devam edecektir. Sağlık yardımından da aynı şekilde faydalanmaya devam edecektir. Ancak Belediye başkanının 2008 yılından önce yedek subay veya memur gibi Emekli Sandığına tabi çalışması varsa bu durumda emekli aylığını kestirip 5434 sayılı Kanuna göre tescili yapılması emekli aylığı açısından avantaj olabilir. Bu nedenle 2008 yılından önce belediye başkanlığı Emekli Sandığına tabi çalışması varsa mevcut emekli aylığı tutarı ile Emekli Sandığından bağlanabilecek emekli aylığı tutarı karşılaştırılarak daha uygun bir değerlendirme yapılabilir.

Sayfamızı Paylaşın