Soru Yanıt

Soru Yanıt

Aradığınız, merak ettiğiniz soruların cevabını Soru Yanıt ile bulabilirsiniz. Yanıtı olmayan sorularınız için  info@mahalliidarelerdergisi.orgBELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİN İŞÇİ ALIM USUL VE ESASLARI

Belediyeler ve il özel idarelerine 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine göre çalıştırılmak üzere sürekli veya geçici işçi alınması“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”[1] çerçevesinde yapılmaktadır.

İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

2019-04-04

İşçi Alımı

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar da 01/01/2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. A

2019-05-30

DOĞRUDAN TEMİN

DOĞRUDAN TEMİN 

Doğrudan Temin İle Alımlarda SGK Borcu Yoktur Sorgulaması

Doğrudan Temin İle Alımlardan Vergi Borcu Yoktur Sorgulaması

Zorunlu Prosedürler:İdarenin Takdirine Bırakılan Prosedürler

İdarenin Takdirine Bırakılan Prosedürler

2019-08-22

İlan ve Reklam

SORU: 24.12.2012 tarihinde satış devri yapılan işyerindeki ilan ve reklam bedeli mal sahibinden tahsil edilmiştir. Bu doğru mudur? Yoksa yeni mal sahibinden mi tahsil edilmesi gerekirdir. Bu Vergiyi Büyükşehir mi veya ilçe belediyesi mi tahsil eder