Soru Yanıt

Soru Yanıt

Aradığınız, merak ettiğiniz soruların cevabını Soru Yanıt ile bulabilirsiniz. Yanıtı olmayan sorularınız için  info@mahalliidarelerdergisi.orgKDV Tevkifatı

Bu itibarla  belediyelerin   Tebliğin yürürlüğe girdiği 01/5/2012 tarihinden itibaren kısmi tevkifat  uygulaması kapsamında tevkifat yapma sorumlulukları kaldırılmıştır.

2018-09-30

Zabıta

Soru: Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair yönetmeliğin 17. Maddesinde zabıta müdürü ve zabıta daire başkanı dışındaki kadroların görevde yükselme sınavı ve 657 sayılı Kanunun 68. Maddesinin b bendinde belirtilen atama şartları ile diğer şartları taşınması gerektiği açıkça belirtilmiş, ancak zabıta müdürü ve daire başkanının görevde yükselme sınavına katılmadan atanabileceği hükmüne yer verilmiştir.
Belirtilen zabıta müdürü ve daire başkanının ne şekilde atanacağı açıkça belirtilmemiştir. Bu iki kadroya (zabıta müdürü ve zabıta daire başkanı) atama usulü nedir?
Dolayısıyla 1998 yılında Adıyaman –Besni Belediyesine zabıta memuru olarak göreve başladım 14 yıllık memurum ve 4 yıllık işletme fakültesi mezunuyum. 657 sayılı Kanunun 68/B şartları taşıyorum. Zabıta Memurluğundan Görevde Yükselme Sınavına girmeden Zabıta Müdürlüğü’ne atanabilir miyim? 

2018-09-30

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE KAMU KURUMLARINDA İŞÇİ ALIMI

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımında uygulanacak usul ve esaslarda objektif kriterleri ve fırsat eşitliğini esas alan düzenleme ilk kez 04.03.1999 tarih, 23629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 02.02.1999 tarih ve 99/12378 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nde (Ek Madde:1) yapılan değişiklikle gerçekleşmiştir.Yönetmelik, 09.08.2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’inyürürlüğe girdiği 01.09.2009 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.

2019-04-04

asgari ücret 2019

Sayın Metin Elbeyoğlu’nun Sorusu:

A,B,C firmalarında çalışırken asgari ücret+başkanlıkça uygun görülen oranlarda %25,%30,%35 gibi dilimlerle çalışıyordu. Yani asgari ücret+%25 gibi maaş alıyorlardı.

Asgari ücret 1680 TL+ % lik dilimdi. Ama şu anda asgari ücret 2020 TL oldu.Bu personel eski asgari ücret üzerinden mi maaş alacak ki böyle olunca yeni asgari ücretin altında kalıyorlar.Yoksa yeni asgari ücret+% lik dilim üzerinden mi maaş alacaklar?

2019-03-26