Haziran-Temmuz 2022

Haziran-Temmuz 2022

MAHALLİ İDAERLER DERGİSİ 2022 yılının Haziran-Temmuz 2022 Ayı'na ait 110. SAYI İÇİNDEKİLER

Sf.

Makale Başlığı

Yazar

4

Sayıştay Hesap Yargısında Davanın
Tarafları ve Sorumluluk

Abdullah TUNA

22

Belediye ve Bağlı Kuruluşlarında İstihdam Edilen
Sözleşmeli Personel Sorunsalı

Turan YELTEKİN

29

Son Zamanlarda Elektronik İhalede Yaşanan Sorunlara KİK'in Bakış Açısı

Avukat Necati TORUN

36

Belediye Personelinin Özel Hizmet Tazminatı

Abdullah YILDIRIM

47

Mahalli İdarelerde Ücretsiz veya İndirimli Şebeke Suyu
Sağlanmasına İlişkin Değerlendirme

Yusuf MERDOĞLU

60

İmar Hukuku Açısından İşyerleri ve Bulunacağı Alanlar

Mustafa DÖNMEZ

71

Soru Cevaplarla Fiili Hizmet Zammı (Yıpranma Payı)

Mehmet YALÇIN

86

Belediye Şirketleri Üzerinde Denetim Yetkisi Bulunan Kamu İdareleri

Mustafa YAVUZ

93

Semt Pazarlarında Satış Yerlerinin Pazarcılara Tahsisi ve Denetimi

Av. M. Lamih ÇELİK

105

Kamu İhale Mevzuatındaki 18 Mayıs 2022 Tarihli Değişiklikler

Gürkan Güven

110

Memurlara Yiyecek Yardımı, Son Düzenlemeler ve Nakdi Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi

Salim DEMİRHAN

125

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatında Meydana Gelen Gelişmeler ve Veri Sorumlularının Yükümlülükleri-2

Hakan YILDIZ & Hakan ÖZDEMİR

135

Mevzuat Fihristi

 

144

Emre Aykırı Davranış

Yargıtay 

 

Encümene Ait Olan Bir Yetkinin Belediye Başkanı Tarafından Kullanılması

Danıştay

 

Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Harcama Belgelerinin İncelenmesi, Değerlendirilmesi Ve Raporlanması Hizmeti Alınması

Sayıştay

152

Görüş (Belgesi bulunmayan seyyar (mobil) yeme içme yerleri hakkında)

Genelge ve Görüşler

 

Belediyemizin İşletme İştirakler Müdürlüğüne bağlı fırın işletmesinde üretilen ekmekler Müdürlüğümüz tarafından alınarak tamamen ücretsiz olarak dağıtıla bilir mi? Sosyal yardım müdürlüğümüz bu ekmeklerin ücretini ödeyerek alacak muhtaç olanlara dağıtılacak aynı zamanda aş evimizden fakir olanlara yemek dağıtılırken yanında ekmekle dağıtılmak istenilmektedir.

Sorular

 

Yıllara sari inşaatlarda Stopaj kesintisi sözleşme tarihine göre mi yoksa yer teslimine göre mi kesilmelidir.?

Sorular

 

Belde belediyesinde tüp satışı için ruhsat alan esnafımızın talebi; ilçe belediyesinden gelerek belde belediyesinde tüp satışı yapan kişilere Belediye Kanunu veya Ticaret Hukuku açısından herhangi bir sınırlama/yasaklama getirilebilir mi?

Sorular

 

Soru: Büyükşehir Belediyesinin iştiraki şirketin işlettiği otoparklardan Büyükşehir Belediye persone

Soru: Büyükşehir Belediyesinin iştiraki şirketin işlettiği otoparklardan Büyükşehir Belediye personeli ücretsiz veya hangi şartlarda indirimli faydalanabilir. 2- Büyükşehir Belediye Meclisi bununla ilgili bir düzenleme yapabilir mi?

2022-04-19

Soru: Belediyemizde tekniker kadrosunda çalışan ‘Harita Teknikeri’ memurumuz diğer şartları taşıması

Soru: Belediyemizde tekniker kadrosunda çalışan ‘Harita Teknikeri’ memurumuz diğer şartları taşıması kaydıyla şef kadrosu için görevde yükselme sınavına katılabilir mi? 

2022-04-19

Belediyemizde kapatılacak (Örneğin önümüzdeki 6.ayda kapatılacak olan) bir müdürlüğün bütçesi yeni a

Soru-1 Belediyemizde kapatılacak (Örneğin önümüzdeki 6.ayda kapatılacak olan) bir müdürlüğün bütçesi yeni açılan başka bir Müdürlüğe aktarılabilir mi? Bütçe işlemleri nasıl olmalıdır? 

2022-04-19