Nisan/Mayıs 2021

Nisan/Mayıs 2021

MAHALLİ İDARELER DERGİSİ

NİSAN/MAYIS 2021 MAKALE BAŞLIKLARI

SGK Uygulamalarında Belediye Başkan ve Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarının Sigortalılığı ile İlgili İş ve İşlemler

Plânlamanın Sosyal Mühendislik Yönü

Belediyelerde Vekâlet Görevinde Vekâlet Ücreti, Zamlar ve Tazminatlar Farkı ile Ek Ödeme Farkının Hesaplanması

Belediye İşyerlerinde Disiplin Kurulu ve Disiplin Cezaları

Bir Derece Hafif Disiplin Cezasının Uygulanmamasına Yönelik Bir Değerlendirilme Yapılmaması Verilen Cezayı Etkiler Mi?

İlk Defa Belediye Zabıtası Alımı

Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Tahsisi-4

Geçici Teminatın Standart Formdan Farklı Olması Durumunda Değerlendirme Dışı Kalma

Sahte Belge Kullanmak ve Yapım İşlerinde İş Kazasında Yaralamaya Sebep Verenlerin Kamu İhalesinden Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Kurulun

Farklı Bakış Açısı

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi

Türkiye Çevre Ajansı Ve Sıfır Atık Pojesi

İl Özel İdareleri Tarafından Spor Kulüplerine Verilecek Desteklerde Temel Kriterler

Kesinleşen İmar Planları Veya Parselasyon Planlarına Karşı Dava Açma Süresi

Belediye Başkanlarının Yurtdışı Gündelikleri Sorunu Ve 2022 Yılı Umudu

Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurular

Belediyelerin Üyesi Olduğu Derneklere Ödediği Aidatın Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi

19/03/2021 - 27/04/2021 Tarihleri Arasındaki Resmi Gazete’de Yayımlanan Önemli Mevzuatı  (Resmi Gazete)

Davacının işletmiş olduğu işyerinde atık suyun geri tepmesi sonucu meydana gelen zararın tazmini (Yargıtay)

şantiyede işçilerin yaşamı için ciddi ve yakın tehlikelerin olduğu ve şantiye içindeki bu eksikliklerin giderilmesi sırasında işçinin ölümü (Yargıtay)

İmar uygulaması işlemleri ve imar planlarına karşı açılan İptal davasıyla ilgili yargı kararı beklenmeden taşınmazın ihaleye çıkarılması (Danıştay)

1/1000 ölçekli imar planında yol alanında kalan taşınmazın fırın olarak kullanılmak üzere ihaleye çıkarılması (Danıştay)

izinsiz doğalgaz çalışması yapıldığından

bahisle hasar bedelinin(48.000,00 TL) %20 fazlasıyla davacıdan tahsil edilmesine yönelik ... sayılı Encümen kararının iptali istemiyle (Danıştay)

S Plaka’yı Ulaştırma Dairesi Başkanlığı Tarafından Verilmesi (Danıştay)

Bütçe içi belediye işletme müdürlüğü muhasebe işlemlerinin Hizmet alımı yoluyla yaptırılması (Sayıştay)

Hizmet alımı suretiyle edinilen çöp toplama aracının vergi, sigorta ve bakım-onarım giderlerinin Belediye bütçesinden ödenmesi (Sayıştay)

Altyapı Kazı İzni ve Harcı (Genelge)

GÖRÜŞ (Su Ücretlerinde İndirim Hk.)

GÖRÜŞ (İtfaiye Raporu Alınması Hk.)

GÖRÜŞ (Ticari Amaçlı Binalarda Yangın Söndürme Dolabı Hk.)

GÖRÜŞ (Skuter İşletmeciliği İşgal Harcı Hk.)

GÖRÜŞ (Toptancı Hallerinde Hizmet Bedeli Hk.)

GÖRÜŞ (Tahmin Edilen Bedel Hk.)

GÖRÜŞ (Otoparkların Büyükşehir İlçe Belediyelerince Ruhsatlandırılması Hk.)

GÖRÜŞ (Araç Park Yerleri Hk.)

Görüş (Oto Lastikçiler hk.)

 

Geçici İşyeri Açma İzni Mümkün Müdür?

Geçici İşyeri Açma İzni Mümkün Müdür?

 

2021-03-22

SORU : Kayyım ile yönetilen belediyelerin ve belediye meclisinin görevini encümen tarafından yürütül

SORU : Kayyım ile yönetilen belediyelerin ve belediye meclisinin görevini encümen tarafından yürütülen durumlarda komisyon ve encümen seçimleri ne şekilde olacaktır?

2021-03-24

Belediye Encümeni konu olmadığı veya toplanmadığı günler için ödeme yapılabilir mi?

Belediye Encümeni konu olmadığı veya toplanmadığı günler için ödeme yapılabilir mi?

2020-05-20

Site içi Arama

ÜYE GİRİŞİ

Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

KÖŞE YAZILARI

Doç. Dr. R. Bahar Üste

Yerel Yönetimlerde Farkındalık: Performansa Dayalı Kent Yönetimi

2019-04-04

1

Prof. Dr. M. Akif Özer

Yerel Yönetimler Personeli İçin Stres Analizi

2018-09-30

2

Şevki Sırma

Büyükşehir Yönetimi Yaklaşımlar Ve Uygulamalar

2018-05-31

3

Cem Kasapoğlu

Türklerin Belediyecilik Anlayışında, Belediye (4.0) Ne Olabilir?

2019-04-04

4

Fehmi Yağlı

İl Genel Meclislerinin İhmal Edilen “Genel” Özelliği

2020-05-20

5

SORU YANIT

Soru Yanıt
Listeleyin

RESMİ GAZETE

Resmi Gazete

Haber 7