108. sayımız
2022-04-11

108. sayımız

MAHALLİ İDAERLER DERGİSİ MART 2022

108. SAYI İÇİNDEKİLER

 • Özürsüz veya İzinsiz Birleşimlere veya Toplantılara Katılmama Halinde Belediye Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi (Makale)
 • Belediyelerde Sözleşmeli Personelin 2022-2023 Yılları İçin Toplu Sözleşme Ödemeleri ve Yardımları (Makale)
 • Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların Kiralanmasında ve Kira Süresi Bitiminde Uygulanması Gereken Mevzuata İlişkin Değerlendirme (Makale)
 • İhale Sözleşmelerinin Uygulanmasında Dürüstlük Kuralı, Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İyi Niyet Kuralı, Yazılılık Kuralı ile Bunların Hukuki Sonuçları (Makale)
 • Büyükşehir Belediyeleri Performans Esaslı Bütçesi ve Büyükşehir Belediye Meclisinin Denetim Yetkisinin Mali Özerklik Açısından Değerlendirilmesi (Makale)
 • Belediyelerin SGK Para Cezalarına İlişkin Bulguları ve Öneriler (Makale)
 • Belediye ve İl Özel İdarelerinde Taşınır Mal Kaydı (Makale)
 • Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediyenin Memur ve Sözleşmeli Personelinin Belediye Şirketlerinde Görev Alabilme Esasları (Makale)
 • Disiplin Hukukunda Haksız Tahrik Dikkate Alınır Mı? (Makale)
 • İç Denetim Değer Katar (Makale)
 • Tam ve Kuru Mülkiyette İndirimli Emlak Vergisi Uygulaması (Makale)
 • Yıllık İznin Belediye İşçileri Yönünden Ücrete Dönüşmesi ve Uygulanacak Faiz (Makale)
 • Covid -19 Kaynaklı Ek Fiyat Farkına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı (Makale)
 • Yeni Fiyat Farkı Düzenlemeleri (Makale)
 • 14/01/2022-05/03/2022 Tarihleri Arasındaki Resmi Gazete’de Yayımlanan Önemli Mevzuatı Kapsamaktadır
 • Belediye ile Şirketi arasındaki işçi ücret farkları (Yargıtay Kararı)
 • İmar Yasasına Muhalefet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma (Yargıtay Kararı)
 • Belediyelerde Sağlık İşlerinin hangi İş Koluna Girdiğine Dair (Yargıtay Kararı)
 • Eczaneler tarafından iş yerlerinde kullanılan levhaların 2464 sayılı Belediye Gelirleri
 • Kanunu uyarınca ilan ve reklam vergisi Hk. (Danıştay Kararı)
 • Belediye Başkan ve Meclis Üyelerinin Huzur Haklarının Yanlış Hesaplanması (Sayıştay Kararı)
 • Dolu Kadroya Vekalet Eden Kişiye Ödenen Zam Ve Tazminat Farkı (Sayıştay Kararı)
 • Görevde Yükselme Sınavına Girmeden Müdürlük Kadrosuna Atanma (Sayıştay Kararı)
 • Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi (Kamu İhale Kurulu Kararı)
 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Tespitinde Kullanılacak R Katsayıları (2022 Yılı)
 • Sınır Değerin Altındaki Tekliflerin Açıklama İstenilmeksizin Reddedileceği Hizmet Alımları
 • Kamu İhale Kurulunun 19/01/2022 Tarihli ve 2022/Dk.D-19 Sayılı Kararı İle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanların Yayın Ücreti
 • Belediye Meclis Üyeliğinin Düşürülmesine İlişkin (Yerel Yön.Gn.Md. Genelgesi)
 • Geçici Süreli Çalıştırılan İşçilerin Süre Uzatımı Hk. (Yerel Yön.Gn.Md. Görüşü)
 • İhtisas Komisyonların Çalışmasına İlişkin (Soru/Cevap)
 • Belediye Zabıta Kadrosunda olup, İmar Müdürlüğüne Yapı Denetimleri için görevlendirilen zabıta memuruna Fazla çalışma ücreti ödenir mi? (Soru/Cevap)
 • Belediye Başkan Yardımcılığına Atanmaya İlişkin (Soru /Cevap)
 • PRATİK BİLGİLER BÖLÜMÜ
 • Devlet Memurlarıyla İlgili Mali Haklar
 • Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
 • Belediye Başkan Ödeneği
 • Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkı
 • Belediyenin Nüfusuna Göre Belediye Encümen Ödeneği
 • İl Genel Meclis Üyelerinin Huzur Hakları
 • İl Encümen Brüt Ödenekleri
 • Asgari Ücretin Net Hesabı Ve İşveren Maliyeti
 • Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
 • 1608 Sayılı Kanununa Göre 2021 Yılı Belediye İdari Para Cezaları
 • 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Selâhiyet Kanununa Göre 2022 Yılı Belediye İdari Para Cezaları
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu'na İlişkin İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları
 • Çeşitli Kanun Ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine Göre Bütçe
 • Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Para Cezaları
 • İdari Para Cezası Gerektiren Fiillerin Tekrarı
 • Belediye Para Cezası Niteliğinde Olup da, Mahkemelerce
 • Verilen Para Cezaları
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 • 7126 Sivil Savunma Kanunu
 • 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu
 • Sigortalı Çalışanlardan Prime Esas Kazançlardan İstisna Tutulacak
 • H - Cetveli
 • Fazla Çalışma Ücretleri
 • Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan Kira İstisna Tutarı
 • Hizmet Erbabına İşyeri Veya İşyerinin Müştemilatı Dışında
 • Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere
 • İlişkin İstisna Tutarı
 • Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira
 • Bedeline İlişkin Tutar
 • Engelliler İçin Vergi İndirimi
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Görevden Uzaklaştırma Halinde Ödenecek Ücret
 • Ücretli Yıllık İzinler
 • İş Akdinin Feshinde İhbar Tazminatı Tutarları
 • Memur Ödemelerinden Yapılan Kesintiler
 • Devlet Memurlarına Hastalık Ve Refakat İzni
 • Memurlarda Açıktan Vekalette Ödenecek Ücret
 • Devlet Memurlarında Kurum Dışından Vekalette Ücret
 • Kurum İçinden Vekalette Ödenecek Ücret
 • 1593 Sayılı Umumı Hıfzıssıhha Kanunu
 • Ödemelerde Vergi Borcu Sorgulama
 • Ödemelerde SGK Borcu Yoktur Talep Etme Borç Limitleri
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki Parasal Limitler
 • Sular Hakkında Kanun
 • Tahsildarların Üzerinde Tutabilecekleri Para Limiti
 • Belediye Meclis Ve Encümen İçin Uzlaşma Limitleri
 • Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında
 • Kullanılacak 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
 • Parasal Sınırlar
 • KİK Eşik Değerler Ve Parasal Limitler

 

Haberimizi Paylaşın

Site içi Arama

Haber 7

SORU YANIT

Soru Yanıt
Listeleyin

RESMİ GAZETE

Resmi Gazete

Etiketler

2023 dergi kanun içindekiler belediye yönetimi 75. sayı içindekiler KONKORDATONUN KAMU İHALELERİNE ETKİSİ GAYRİMENKULLERİNİN SATIŞI ihale karapara hal ÇED yapım işi işbitirme zabıta imar barışı emeklilik işçi yıkım disiplin köy mahalle muhtar kamu encümen çevre yerli istekli iş sağlığı stratejik plan gayrimenkul işsağlığı güvenliği uzaman danışmanlık hizmet spor yardım bedelsiz devir Vergisel Muafiyet İstisnalar sosyal hizmet Eylül Sayı ekim şirket hibe sgk pirim borç müdür plan avukat ücret 696 KHK teklif zarf fiyat farkı başkan yardımcısı 7181 DOP emlak huzur hakkı nakdi yardım idari para cezası Yargıtay işyeri ruhsat devir deneyim mal beyan parselasyon yapım faaliyet alanı otopark toplu taşıma faaliyet kefalet sandığı tarım hayvancılık kıyı mera kooperatif belediye demokrasi resmi gazete sorular banka TEBLİĞLER GENELGE VE GÖRÜŞLER MAYIS 2017 şikayet danıştay şubat İmar bütçe görevde yükselme yeri cezası pratik bilgiler taşınmaz müdür kik mücbir sebep paylar proje sözleşme para ceza yağmur suyu mevzuat r.gazete yed-i emin yargıtay kararları Danıştay Karar Sayıştay Kararları yükselme muhasebe denetim KDV meclis Kanunu seçim itfaiye KİK evsel atık kırsal artışı atık 2886 kamulaştırma KİRA BEDELİ VE ECRİMİSİL kamu zararı cezalar cezaları vekalet artışı ibra hal ceza izin parasal sınırlar Kararı kararı soru zabıta Soru Cevap Zabıta Soru Mart İçindekiler fihrist hurda yapı evrak yargı atama pay Uzlaşma Hesap Yargısı Yargılamaya Esas Rapor İlam Sözleşmeli Personel İhale özel hizmet tazminatı Su Kullanım İşyeri yıpranma payı belediye şirketleri pazarlar Kamu İhale yemek yardımı Kişisel Veriler e-ihale Yurtlar Yapım İşi ekmek fiyatı Şirket Müdürü Taşıma bildirim Tükenmişlik Soru? Emlak 111. sayı yemek Ek Gösterge 3194/11 md. İş Hukuku Meclis İşçi Ekim Haziran 2023 Dergi 119. Sayı Mahalli İdareler Dergisi Haziran-2023

YAYINLARIMIZDAN

ÖNE ÇIKANLAR

İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN TEKRARI

İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN [...]

2021-01-15