MAHALLİ İDARELER DERGİMİZİN

ŞUBAT 74.SAYIMIZ

İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ

Belediyelerce Faaliyet Raporu Hazırlanması, Görüşülmesi ve Sonuçları

 

Mustafa DÖNMEZ

Emekli İken Belediye Başkanlığına Seçilenlerin Sigortalılığı

 

Akın ŞİMŞEK

Son Değişiklikler Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü ile Terör Mağduru İşçi Alımı

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

7161 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  (Sözleşmelerin Devir ve Tasfiyesi) Hakkındaki Eleştirilerimiz

 

Halûk NALÇAKAR

İmar Barışı, Taşınmaz Kültür Varlıklarını Da Kapsıyor Mu?

 

Cüneyd ALTIPARMAK

Kamu İhale Kanunu ve Sözleşme Feshine İlişkin7161 Sayılı Kanunun Getirdikleri

 

Av. Necati TORUN

Belediyeden Kiralanan Pazar Yerlerine Ait Ücretlerin Ödenmesi

 

Salih ÇALAL

7153 Sayılı Kanunla 3194 ve 6306 Sayılı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir İnceleme Kendi Ürettiği Elektriği Tüketen Belediye Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine Tabi Mi?

 

Dr. Hüseyin BİLGİN

Kendi Ürettiği Elektriği Tüketen Belediye Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine Tabi Mi?

Ahmet ARSLAN

Belediye Şirketlerinde Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmeme Eyleminin Yaptırımları

 

Ufuk ÜNLÜ

Ekonomik Dalgalanma ve Döviz Kurundaki Aşırı Artış Gerekçe Gösterilerek İstekli Sözleşme İmzalamaktan Kaçınabilir Mi?

 

Hamdi ÇİYİLTEPE

Ayırma-Birleştirme (İfraz-Tevhit) İşlemlerinde Yapılan Önemli Hatalar ve Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri

 

Suat ŞİMŞEK

Harcırah Ödemesinde Yer Değiştirme Masrafının Değişken Unsuru Hangi Halde Eşlere Tam Olarak Ödenebilir?

Erdoğan DEDEOĞLU

Yapım İşi İhalelerinde Sözleşmesi Feshedilen İşlerde İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir Mi?

 

Gürkan GÜVEN

7101 Sayılı Kanunla Elektronik Tebligat İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler

 

Taner ERASLAN

Anayasa Mahkemesinin “Zabıtaya Verilen Meslekten Çıkarma Cezası”na İlişkin İptal Kararı Üzerine

 

M. Lamih ÇELİK

Belediyelerde Stratejik Plan Hazırlık Süreci

 

Sedi Kavak & Engin KÜKRER