Mahalli İdareler Derneği Mahalli İdareler Enstitüsü İktisadi işletmesi adına yayımlanmakta olan Mahalli İdareler Dergisi'nin 71. Sayısı  Kasım 2018'de yayınlanmıştır.

Dergimizde bu ay

SGK Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu ve İlişiksizlik Belgesinin Verilme Esasları 

Yabancı Uyrukluların İşyeri Açması Ve Çalıştırması 
 
Belediye Şirketlerince 2019 Yılında Kullanılacak
Ticari Defterlerin Açılış Onayı 
 
Disiplin Hukuku İle Ceza Hukuku Arasındaki İlişkinin Pozitif
Hukuk Kapsamında Değerlendirilmesi
 
Ayırma-Birleştirme (İfraz-Tevhit) İşlemlerinde Yapılan Önemli
Hatalar Ve Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri-2 
 
Belediyelerin Özel Bankalardan Borçlanması Ve Borçlanma İçin
Ödenen Bsmv’nin Mahiyeti
 
Özel Sektörde Alt Yüklenici Konumunda Alınan
İş Deneyim Belgesi Kullanılabilir mi? 
 
Yemek Hazırlama ve Dağıtımına Yönelik Hizmet Alım İhalelerinde
Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 
Çevre Temizlik Vergisinde Özellik Arz Eden Durumların
Değerlendirilmesi 
 
Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Yapım İşlerinde Yaklaşık
Maliyetin Hesaplanması ve Birim Fiyatların Güncelliğinin
Sağlanması
 
Geçmişe Yönelik Olarak Memura Aile Yardımı Ödenebilir Mi? 
 
Memurun Hizmet Borçlanmasının Vergi Avantajı Boyutu
 
Elektronik Eksiltme Devreye Alındı
 
İhale Makamı Kamu Kuruluşunun İşçi Ücretleri Yönünden Yükümlülüğü
 
Yurtiçinde Yol Gideri Ödemelerinden Tbmm Üyeleri
(Milletvekilleri) İle Belediye Başkanlarının Farklılıkları
 
Konut Yapı Kooperatiflerinin Belediyelerden Satın Aldıkları
Dairelerin Kooperatif Üyelerine Teslimi
 
Sosyal Politikada Temel Perspektifler Ve Türkiye’de Sosyal Politika 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca açıktan veya naklen yapılacak personel atamaları cumhurbaşkanlığının iznine bağlandı

 

 Kasım 2018 /Soru-Cevap

  2018-11-22

 Kasım 2018/Sorular

  2018-11-22

 Kasım 2018/Sorular

  2018-11-22

 Kasım 2018/Sorular

  2018-11-22