81. Sayı

Mahalli İdareler Dergisi
2019-09-25

81. Sayı

MAKALE BAŞLIKLARI

YAZARLAR

Mahalli İdarelerde Geçici İşçi Çalıştırılma Esasları

Mahmut COLAK

Belediyeler ve Belediye Şirketlerini Doğrudan veya

Dolaylı Olarak İlgilendiren Vergisel Muafiyet ve İstisnalar

 

Altar Ömer ARPACI

Belediyelerin, İhtiyaç Fazlası Taşınırlarını Bedelsiz Devretmesi veya Başka

İdarelerden Bedelsiz Devir Alması

Mustafa DONMEZ

Belediyeler ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinde İdari Su Kayıplarını Kontrol Etmek

Atilla TURKYILMAZ

Yapım İşlerinde Hakediş Aşamasındaki Önemli Değişiklikler

Gürkan GUVEN

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması, Denetimli Serbestlik veya Cezanın Ertelenmesinin Memuriyete Etkileri

Akın Şimşek

Belediye, İl özel İdareleri ve Şirketlerinde Çalışan İşçilerin İş Kazası Geçirmesi

Durumundaki Sorumluluk ve İşçilerin Hakları

Yusuf GUNDUZ

Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin Kooperatiflere Ortak Olabilme Esasları

Mustafa YAVUZ

Daha Düşük Ek Göstergeli Kadroya Atanan 5434 Sayılı Kanuna Tabi Memur Personelin Emekli Sandığı Kesenek ve Karşılık Farkı İşlemleri

Selim SALTAN

Toplu İş Sözleşmesinden Belediye İşçisi Ne Şekilde Yararlanır?

Cumhur Sinan

ÖZDEMİR

Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesi ve Özel Sektöre Taahhütte

Bulunulan Yapım İşlerinde Sözleşme Şartı

Hakkı YILDIRIM

7181 Sayılı Kanunla İmar Kanununda Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir İnceleme

Dr. Hüseyin BİLGİN

Gayrimenkul Değerleme (Ekspertizlik) Faaliyetinde Belediye Faktörü

Ufuk ÜNLÜ

Anayasa Mahkemesi Kararının İtfaiye Destek Personeli İstihdamı Acısından İncelenmesi

Cem KASAPOĞLU

Mevzuat Fihristi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOŞULLARININ UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR Mİ?

ŞÖFÖRÜN KIRMIZI IŞIKTA GEÇMESİ2

Yargıtay Kararları

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİĞİ GÖREVLERİ SIRASINDA YETKİLİ MERCİİ KİM OLUR?

Danıştay Kararları

ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ, İMAR PLANI

TESLİM ALINAN MAL/HİZMET VS. SÜRESİ İÇİNDE DÜZENLENMEYEN FATURALAR

HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

Sayıştay Kararları

SGK İDARİ PARA CEZASI

Altyapı Kazı İzni

Genelge

Kurumsal Kart

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı Hesabı Hk.

Belediyemizde görevli Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü vekaleten yürüten ve kadrosu Programcı olan Teknik Hizmetler sınıfında bulunan bir personeli evlendirme memuru olarak görevlendirdi. Söz konusu personel yapılan görevlendirmeye itiraz ederek kendisinin T.H. sınıfında olduğunu,

evlendirme memurunun ise G.İ.H. sınıfında olması nedeniyle görevlendirilemeyeceğini buyüzden görevlendirmeyi kabul etmemiştir.

Sorular

Belediyeler İcra Müdürlüklerinin ve Bankaların araç satış ihalesine girebilir mi?

PRATİK BİLGİLER

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA TABİ OLARAK

ÇALIŞANLAR İÇİN MAAŞ KATSAYILARI

 

BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEĞİ

 

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI

 

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ ÖDENEĞİ

 

İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI

 

İL ENCÜMEN BRÜT ÖDENEKLERİ

 

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNA GÖRE 2019 YILI BELEDİYE PARA CEZALARI

 

2019 YILI BELEDİYE PARA CEZALARI

 

1608 SAYILI KANUNUNA GÖRE BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI

 

2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNA GÖRE 2019 YILI BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNDAKİ PARASAL LİMİTLER

 

BÜTÇE KANUNUNDAKİ 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU LİMİTLERİ

 

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (01/01/2019-31/12/2019 TARİHLERİ

 

KİK EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER

 

TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ

 

PARASAL SINIRLAR

 

 

 

Sayfamızı Paylaşın