Ocak Dergisi

Mahalli İdareler Dergisi

Ocak Dergisi 2018

Mahalli İdareler Dergisi Ocak 2018 PDF

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Mahalli İdareler Salim DEMİRHAN E. Devlet Bütçe Uzmanı 3
2018 Yılında Belediyece Kabahatler Kanununa Göre Verilecek Para Cezaları M. Lamih ÇELİK Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi  Teftiş Kurulu Başkanı 14
2018 Yılında 5957 Sayılı Kanun Çerçevesinde Uygulanacak Belediye Cezaları  Süleyman Ruhi AYDEMİR Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Bağımsız Denetçi 35
Mahalli İdareler İçin 2018 Yılı SGK İdari Para Cezaları  Mahmut ÇOLAK SGK Başmüfettişi 43
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca 2018 Yılında Uygulanacak Çevre Cezaları Ahmet SANDAL Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetçi & Kamu Yönetimi Uzmanı & Etik Eğiticisi 55
Kamu Alımlarında Doğrudan Temin Yöntemi Ve Fiyat Teklifi Alınması Hakkı YILDIRIM & Yrd. Doç. Dr. Gökhan GELİŞEN BAU Yüksek Lisans Öğrencisi & BAU Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Koordinatörü 61
Mülki Ve İdari Bağlılık İşlemlerinde İçişleri Bakanlığının Yetkisi Mustafa Sami KOÇ İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü  69
Soru Ve Cevaplarla Taşeron İşçilerin Kadroya Alınması Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi  76
Taşeron Düzenlemesi Neleri Getirdi? Av. Necati TORUN - 85
Memuriyetten Çekilme Ve OHAL Kapsamında Yapılan Değişiklik Akın ŞİMŞEK Kamu Yönetimi Uzmanı Rekabet Kurumu, İdari Koordinatör 90
Arazi Ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İptaline İlişkin Yargı Kararının Belediyeler Tarafından Yerine Getirilmesi-4 Suat ŞİMŞEK Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörü 95
Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde İşin Kabulü Yapıldıktan Sonra Hakedişlerde Kesinti Yapılabilir Mi? Av. Atilla İNAN E. Sayıştay Uzman Denetçisi 101
Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda, Kanunun 5. Maddesine Aykırı Davranışların Cezai Müeyideleri Mustafa Kemal ÇAYIROĞLU  Rektör Danışmanı Mali Hizmetler Uzmanı 107
Kamu İhale Kanununa Göre İhale Sürecinde İhalelere Yönelik Şikayet Ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler İle İhaleyi Kazanan İsteklinin Başvuru Hakkının Olup Olmadığı  Erdoğan DEDEOĞLU Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu Yönetimi Uzmanı 115
Yapım İşi İhalelerinde Aralık Ayında Gerçekleştirilen Önemli Değişiklikler Gürkan GÜVEN Mühendis- İhale Uzmanı 122
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Gereğince Yapılacak İhale İlanları Halûk NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı  E. Mahalli İdareler Başkontrolörü 127
Mevzuat Fihristi     140
Yargı Kararları     163
Tebliğler, Genelge ve Görüşler     180
Soru - Cevap     195
       
PRATİK BİLGİLER KÖŞESİ      
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR İÇİN MAAŞ KATSAYILARI 198    
DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN SOSYAL YARDIMLAR 199    
BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEĞİ 199    
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI 200    
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ ÖDENEĞİ 200    
İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI 201    
İL ENCÜMEN BRÜT ÖDENEKLERİ 201    
GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TARİFE 201    
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVEREN MALİYETİ 202    
2018 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 202    
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNA GÖRE 2018 YILI BELEDİYE PARA CEZALARI 203    
1608 SAYILI KANUNUNA GÖRE BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI 205    
4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR 206    
EMEKLİLİK ŞARTLARI 212    
6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2018 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ BİLGİLER 217    
2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNA GÖRE 2018 YILI BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI 222    
5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 223    
7126 SİVİL SAVUNMA KANUNU 223    
4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI 223    
MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER 224    
DEVLET MEMURLARINA HASTALIK VE REFAKAT İZNİ 225    
MEMURLARDA AÇIKTAN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET 226    
DEVLET MEMURLARINDA KURUM DIŞINDAN VEKALETTE ÜCRET 226    
KURUM İÇİNDEN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET 227    
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET 228    
ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER 228    
İŞ AKDİNİN FESHİNDE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI 228    
SULAR HAKKINDA KANUN 229    
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 229    
TAHSİLDARLARIN ÜZERİNDE TUTABİLECEKLERİ PARA LİMİTİ (01.01.2018-31.12.2018) 229    
3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (01/01/2018-31/12/2018 TARİHLERİ ARASI) 230    
DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR 233    
YURTİÇİ HARCIRAHLAR 236    
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNDAKİ PARASAL LİMİTLER 238    
BÜTÇE KANUNDAKİ 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU LİMİTLERİ 239    
4733 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR 240    
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 242    
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 244    
EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLİĞİ BULUNAN BELEDİYE BAŞKANLARININ EMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYELERİ 246    
İLK DEFA 4/1-c SİGORTALISI BELEDİYE BAŞKANLARININ PRİME ESAS KAZANÇLARI 247    
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 248    
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA UYGULANAN KİRA İSTİSNA TUTARI 250    
HİZMET ERBABINA İŞYERİ VEYA İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI 250    
BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİNE İLİŞKİN TUTAR 250    
ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ 250    
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI 250    
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ 251    
KAMU KONUTLARININ 2017 YILI AYLIK KİRA BEDELLERİ 252    
DEĞERLİ KAĞITLAR (2018 YILI) 253    
AMORTİSMANA TABİ TUTULMADAN DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK TUTAR 253    
MAHKEME HARÇLARI 254    
İCRA VE İFLAS HARÇLARI 255    
NOTER HARÇLARI 257    
TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR 259    
KONSOLOSLUK HARÇLARI 261    
PASAPORT, VİZE, İKAMET TEZKERESİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI VE YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇLARI 263    
İMTİYAZNAME, RUHSATNAME VE DİPLOMA HARÇLARI 264    
TRAFİK HARÇLARI 271    
PARASAL SINIRLAR 272    
KİK EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER 276    
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 277    

 

Sayfamızı Paylaşın