Taşınmaz Mal Zilliyetliği

55 TL

BELEDİYELERİN TAŞINMAZ MAL ZİLLİYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN İDARİ
YOLDAN ÖNLEME
Hüseyin BİLGİN
(Diyarbakır İdare Mah.Hak.)

Kategori: Yayınlarımız
Etiketler: