İnsan Hakları Mahkemesi

Mahalli İdareler Dergisi
2016-03-24

Açıklamalı-İçtihatlı Kamu Personel Hukuku

AVRUPA İNSAN HAK.MAHKEMESİNE MÜRAACAT USUL VE ESASLARI
AVRUPA YEREL YÖNETİM ÖZERK ŞARTLARI
AVRUPA BİRLİĞİ MEVZ.VE ULUSAL MEVZUATI
Hamza YAMAN
(Diyarbakır DGM Savcısı)

Sayfamızı Paylaşın