Kamu Personel Hukuku

Mahalli İdareler Dergisi
2016-03-24

Açıklamalı-İçtihatlı Kamu Personel Hukuku

AÇIKLAMALI-İÇTİHATLI KAMU PERSONEL HUKUKU (3Cilt)
Mehmet KAYHAN (Adalet Bak.Hak.)

Sayfamızı Paylaşın