TEMMUZ 2019 79. SAYI İÇİNDEKİLER

Mahalli İdareler Dergisi
2019-08-02

MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ 2019 79. SAYI İÇİNDEKİLER

MAHALLİ İDARELER DERGİSİ TEMMUZ 2019 79. SAYI İÇİNDEKİLER

YAZARLAR

Belediye Personelinin Belediye Şirketlerinde, Belediye Şirket Personelinin Belediyelerde Görevlendirilmeleri

Mahmut ÇOLAK

İmar Mevzuatına Göre Ruhsat Alınmasını Gerektirmeyen İnşaat İşleri-2

Suat ŞİMŞEK

İhale Tekliflerinde Hesaplama Hataları

Av. Atilla İNAN

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Belediye Şirketlerinin Kendilerine Bağlı Şubeler Açabilmesi

Mustafa YAVUZ

Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşlerin Kamu İhalelerinde İş Deneyim Olarak Değerlendirilmesi

Av. Necati TORUN

Belediye Şirketlerinde Kamu İhale Kanunu İstisnası

Salih KAN

Kamu İhale Kanununda Yer Alan İlkelerden Aralarında Doğal Bir Bağlantı Olmayan İşlerin Birlikte İhale Edilememesi İlkesinin Değerlendirilmesi

Erdoğan DEDEOĞLU

Sigortası Biten Muhtarların SGK’ya Bildirimi ile Görevinden Uzaklaştırılan Açığa

Alınan veya Tutuklanan Muhtarların Sigortalılığı

Vakkas DEMİR

Kapadokya Hakkındaki Kanunun Getirdiği Yenilikler

Dr. Hüseyin BİLGİN

Teknik Hizmetler Sınıfında Ek Gösterge

Akın ŞİMŞEK

Belediyeler Adına Düzenlenen Vergi ve Sosyal Güvenlik Tahakkuklarındaki Damga Vergisinin Durumu

Ayşe Çiğdem TAŞPINAR

Belediyelerce Taşınmaz Tahsisi Yapılmasına İlişkin Esas ve Usuller

Mustafa DÖNMEZ

Belediye Şirketlerinin Sona Ermesi ve Tasfiye İşleri

Ufuk ÜNLÜ

Belediyeler Tarafından Düzenlenen Tahsildar Alındısının İndirim Konusu Yapılması

Salih ÇALAL

Sendikalı Belediye İşçisinin Fazla Çalışma Hesabı

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

20/06/2019-19/07/2019 Tarihleri Arasındaki Resmi Gazete’de

Yayımlanan Önemli Mevzuatı Kapsamaktadır

 

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA

Yargıtay Kararları

HİZMET TESPİTİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

SOKAK HAYVANLARINDA SORUMLULUK HANGİ KURUMA AİTTİR

Danıştay Kararları

TAŞINMAZ SATIŞI

Belediyesinde Zabıta Müdürlüğü kadrosu dolu olduğu halde söz konusu kadroya vekil olarak atanan …’a bu kadroya ait zam ve tazminat farkı ödendiği görülmüştür

Sayıştay Kararları

KAMU İHALE KARAR ÖZETLERİ

KİK Kararları

Mali ve Sosyal Haklar

 

Genelgeler

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

Adres Bilgileri

Bir mal alımı ihalesinde teklifle beraber sunulması istenilen ticaret sicil gazetesinin teklifle beraber sunulmaması elenme sebebi olur mu?

Soru-Cevap

Baba ve kız aynı ihaleye teklif verebilir mi?

Belediye Meclisi 06.11.2012 tarihinde almış olduğu 62 sayılı kararı gereğince bir parselin yurt ve pansiyon alanı olarak belirlenmesi ve bu amaçla satılması için ihale şartnamesi hazırlanmış ve arsa bu şekliyle satılmıştır.

Satılan parsel üzerinde vatandaş yurt ve pansiyon binası yapmıştır. Parseli alan kişi belediyemize müracaat ederek işyerinin açık ve kapalı alanlarını düğün salonu ve kır düğün salonu olarak çalıştırmak isteme talebi yapı kullanma izin belgesinde düğün salonu ibaresi bulunmadığından red edilmiştir.

Vatandaş tekrar belediyemize müracaat tarafına şartlı olarak satılan yer ile ilgili olarak imar tadilat dosyası hazırlayacağı meclis kararında belirlenen yurt ve pansiyon ibaresinin kaldırılmasını talep etmektedir.

O tarihte yapılan ihaleye katılan kişiler ihale şartnamesinde bulunan yurt ve pansiyon şartı nedeniyle ihaleden vaz geçmişlerdir. Buna rağmen bu değişiklik yapılırsa hukuksal olarak mahkemeye dava açılabilinir mi?

Belediye meclisince daha önceden alınan ve şartlı satılan parsel üzerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılamayacağının

 

PRATİK BİLGİLER KÖŞESİ

ÜCRETLER, HUZUR HAKLARI, HAD VE LİMİTLER, PARASAL SINIRLAR, KİK LİMİTLERİ, İŞ KANUNU İPC. VS.

 

Sayfamızı Paylaşın