Eylül-Ekim Dergisi

Eylül-Ekim Dergisi 2021

EYLÜL-EKİM 2021 MAHALLİ İDARELER DERGİSİ

HAKEMLİ MAKALE

Kamu Zararının Suçun Genel Teorisi Özelinde, Disiplin ve Ceza Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi

Yusuf MERDOĞLU

 

 MEVZUAT MAKALELERİ

Ön Ödeme (Avans ve Kredi) İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

 Ahmet ARSLAN

 

Elektronik Eksiltmede Yapılan Yanlış Rakam Girişi İstekliyi Bağlayacak Mıdır?

Av. Necati TORUN

 

Hazine Taşınmazlarının İmar Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Belediyelere Terki - 1

Suat ŞİMŞEK

 

Yap-İşlet-Devret Modeli Nedir? Süreç Belediyelerde Nasıl İşler ?

Mustafa DÖNMEZ

 

Yeni Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ve Muhakkiklik

Sezgin ERÖZBAĞ

 

Hayvanat Bahçeleri ve Belediyelerin Sorumlulukları

M. Lamih ÇELİK

 

Serbest Zamanın ve Kötü Niyet Tazminatının SGK Primine Tabi Olup Olmayacağının Değerlendirilmesi

Mehmet YALÇIN

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Uyarınca Yapılan Binaların Bakım ve Onarımı Harcamaları

Ömer DURSUN

 

Yapım İşi İhalelerinde Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Kaydının İstenilmesi

Gürkan GÜVEN

 

Belediyelerde Temsil, Tören ve Ağırlama

Zeki ERTAŞ

 

Belediyelerde Müdür Kadrolarına Vekâlet (I)

Akın ŞİMŞEK

 

İdari ve Mali Mevzuata Göre Aynı Kişide Birleşemeyecek Görevlerden Bazılarının Değerlendirilmesi

Sedi KAVAK & Engin KÜKRER

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 62. Maddesi (I) Bendinin Uygulanması

Lütfullah Bayram YILMAZ

 

 

Geçici İşyeri Açma İzni Mümkün Müdür?

Geçici İşyeri Açma İzni Mümkün Müdür?

 

2021-03-22

SORU : Kayyım ile yönetilen belediyelerin ve belediye meclisinin görevini encümen tarafından yürütül

SORU : Kayyım ile yönetilen belediyelerin ve belediye meclisinin görevini encümen tarafından yürütülen durumlarda komisyon ve encümen seçimleri ne şekilde olacaktır?

2021-03-24

1. Derece Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne vekalet

SORU 1:

... Belediyesinde 2013 yılından itibaren Programcı (memur) olarak görev yapıyorum. 4 yıllık Teknik Öğretmenlik mezunuyum. 8 yıllık memurum ve derece-kademem 4/1. Şu anda 1. Derece Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne vekalet etmekteyim.

Vekalet ücreti alabilir miyim? Alabilirsem hangi kalemlerde (Ek Ödeme, Ek Gösterge, Özel Hizmet Tazminatı, Yan ödeme) rakamsal olarak ne oranda faydalanabilirim? Ek göstergemi vekalet ettiğim müdürlük üzerinden mi yoksa kendi kadrom üzerinden mi alırım?

2021-06-18