Fehmi YAĞLI

Fehmi YAĞLI

orum İl Genel meclisi Üyesi

 İL GENEL MECLİSLERİNİN İHMAL EDİLEN “GENEL” ÖZELLİĞİ

         30 Büyükşehir Belediyeleri hariç olmak üzere 51 ilimizdeki  işlerliğini sürdürmekte olan 5302 Sayılı Yasa’da görevleri belirtilen İl Genel Meclislerini  pratik hayatta sadece il özel idarelerinin karar organı olarak görmek, değerlendirmek ve çalıştırmak, Kanunda bahse konu edilen il genelini ilgilendiren yatırım ve çalışma programları üzerinde yapılması gerekli çalışmaların gözardı edilmesine neden olmuştur.