Ocak 2017 yılına ait Dergimiz

MAHALLİ İDARELER DERGİSİ OCAK 2017 SAYI 49 
2017 Yılında Uygulanacak Belediye İdari Para Cezaları
2017 Yılı Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri ve Açıklamaları
Belediye Zabıtasının Verebileceği Para Cezaları
2017 Yılı İlk Altı Ayında Memurların Sosyal Yardım Ödemeleri
Mahalli İdarelerin 5510 Sayılı Kanundaki Yükümlülükleri ve 2017 Yılı İdari Para Cezaları 
2017 Yılında Uygulanacak Çevre Kanununa İlişkin İdari Para Cezaları
İş Kanununda İdari Para Cezasına Bağlanan Yükümlülükler
5957 sayılı Hal Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri Çerçevesinde 2017 Yılında Uygulanacak Belediye İdari Para Cezaları 
Asgari Geçim İndiriminde Özellikli Durumlar ve 2017 Yılı Güncel Tutarları
2017 Yılında Seyahat Kartı Uygulaması
Anayasalarımız ve Başkanlık Sistemi
Sayıştay Denetimleri Açısından Belediyelerin Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar 
Belediye Şirketlerinde Genel Kurul Toplantılarının Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılma Zorunluluğu
Devlet Memurlarına İlişkin Bilgileri Elektronik Ortama Aktarmayan Kamu İdarelerine Verilecek İdari Para Cezaları
İmar Kanunun 42 Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
2017 Yılı Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
Mevzuat Fihristi
Yargı Kararları
Tebliğler, Genelge ve Görüşler
Soru - Cevap
2016 YILI FİHRİSTİ
 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR İÇİN MAAŞ KATSAYILARI
DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN SOSYAL YARDIMLAR 
BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEĞİ 
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ ÖDENEĞİ 
İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARI
İL ENCÜMEN BRÜT ÖDENEKLERİ 
GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TARİFE 
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVEREN MALİYETİ 
2017 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNA GÖRE 2017 YILI BELEDİYE PARA CEZALARI 
1608 SAYILI KANUNUNA GÖRE BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI 
4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR
EMEKLİLİK ŞARTLARI 
6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ BİLGİLER 
2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNA GÖRE 2017 YILI BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI 
394 SAYILI HAFTA TATİLİ KANUNA GÖRE BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI 
6301 SAYILI ÖĞLE DİNLENMESİ HAKKINDA KANUNUNA GÖRE BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI 
MEMUR ÖDEMELERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER 
DEVLET MEMURLARINA HASTALIK VE REFAKAT İZNİ 
MEMURLARDA AÇIKTAN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET 
DEVLET MEMURLARINDA KURUM DIŞINDAN VEKALETTE ÜCRET 
KURUM İÇİNDEN VEKALETTE ÖDENECEK ÜCRET 
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET 
ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER 
İŞ AKDİNİN FESHİNDE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI 
DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR 
YURTİÇİ HARCIRAHLAR 
KURUMLARIN SATIN ALACAKLARI TAŞITLARIN AZAMİ SATIN ALMA BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL 
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNDAKİ PARASAL LİMİTLER 
BÜTÇE KANUNDAKİ 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU LİMİTLERİ 
4733 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR 
4207 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI VE YAPTIRIMLAR 
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 
EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLİĞİ BULUNAN BELEDİYE BAŞKANLARININ 01.01.2017- 30.06.2017 TARİHLERİ ARASINDAKİ EMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYELERİ 
İLK DEFA 4/1-c SİGORTALISI BELEDİYE BAŞKANLARININ PRİME ESAS KAZANÇLARI 
MEMUR MAAŞ HESABINDA KULLANILAN BAZI VERİLER 
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA UYGULANAN KİRA İSTİSNA TUTARI 
HİZMET ERBABINA İŞYERİ VEYA İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI 
BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİNEİLİŞKİN TUTAR 
ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ 
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI 
GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94 İLE GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 VE 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI 
KAMU KONUTLARININ 2017 YILI AYLIK KİRA BEDELLERİ 
DEĞERLİ KAĞITLAR (2017 YILI) 
AMORTİSMANA TABİ TUTULMADAN DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK TUTAR 
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ 
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2017 YILI TARİFESİ 
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ 
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/1)
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BİLGİLER 
MAHKEME HARÇLARI 
İCRA VE İFLAS HARÇLARI 
NOTER HARÇLARI 
TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR 229
KONSOLOSLUK HARÇLARI 
PASAPORT, VİZE, İKAMET TEZKERESİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI VE
YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇLARI 
İMTİYAZNAME, RUHSATNAME VE DİPLOMA HARÇLARI 
TRAFİK HARÇLARI 
PARASAL SINIRLAR

 

 Ocak 2017. 49. Sayı

  2019-08-22

 SORU-CEVAP OCAK 2017

  2020-01-14

 PRATİK BİLGİLER

  2020-01-14