MAHALLİ İDARELER DERGİSİ NİSAN SAYISI İÇİNDEKİLER

YAZARLAR

Memur Belediye Başkan Yardımcılığı

M. Lamih Çelik

 

Arazi ve Arsa Düzenlemesi (Parselasyon) İşleminin, Ayırma/Birleştirme İşlemine Göre Avantajları

Suat ŞİMŞEK

 

Belediye Başkanının özlük ve Malî Hakları

Mustafa DÖNMEZ

Muhtarların Görev Ve Sorumlulukları: Belediye İle İlişkileri

Cem KASAPOĞLU

 

İhale Sözleşmelerinin Devri Ve Bundan Doğan Yasaklılık

Av. Atilla İnan

 

Taşınır devir işlemlerinin genel çerçevesi ve taşıt ve iş makinelerinin devrinde özellik arz eden durumlar

Ali AYYILDIZ

Haklarında Kamu Davası Açılmış Gerçek Ve Tüzel Kişiler İle Ortağı Olduğu Şirketlerin Kamu İdarelerinin İhalelerine Katılması Durumunda Yapılması Gerekenler

Volkan İMAN

 

16 mart 2019 Tarihli Kamu İhale Mevzuatındaki Değişiklikler

Mustafa SÖKMEN

 

T.C. Sayıştay Başkanlığının 2017 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Ortaya Koyduğu Hususlar Üzerine Değerlendirme

Halûk NALÇAKAR

 

Belediye Şirketlerinin Finansal Tablolarını BOBİ FRS’ye Göre Düzenleme Yükümlülüğü

Mustafa YAVUZ

 

Memurlar tarafından fazla çalışma karşılığı hak kazanılan izinler, ertesi yıl kullanılabilir mi?

Oktay ÇAMDELEN

Sözleşme Tamamlandıktan Sonra, Teknik Şartnameye Aykırılıktan Dolayı Geçmişe Yönelik Ceza Kesintisi Yapılabilmesi Mümkün Müdür?

Av. Necati TORUN

 

Karapara ve Kayıtdışı Ekonomi İlişkisi

Ufuk ÜNLÜ

Tarım Ürünleri Ticaretinde Belediyelerin Denetim Yetkisi

Dr. Süleyman Ruhi AYDEMİR

 

Jeotermal Sondaj Faaliyetlerinde ÇED Gerekli Değildir Kararının İptali Durumunda Bu Karara Dayanılarak Açılan Jeotermal Sondaj Kuyuları ne olur? Arama Ruhsat Sahipleri Bu Kuyulara Dayanarak İşletme Ruhsatı Talep Edebilir Mi?

HHamdi ÇİYİLTEPE

Yapım İşlerinde İş Artış Oranından Fazla İmalat Bedeli Ödenebilir Mi?

Gürkan GÜVEN

 

 

 ZİNCİRLEME SUÇ

  2019-04-24