KASIM-ARALIK DERGİSİ MAKALE BAŞLIKLARI

2022 Yılında Uygulanacak Belediye İdari Para Cezaları  Mustafa DÖNMEZ
2022 Yılında Belediyece Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Para Cezaları  M.Lamih ÇELİK
2022 Yılında Uygulanacak İmar Para Cezaları ve Bunların Hesaplanma Şekli Suat ŞİMŞEK
Hizmet Alım İhalelerinde Gecikme Cezasının Uygulanması Özcan ŞENER
734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Alınan Geçici Teminat İadelerinde Vergi Borcu Sorgulanır Mı? Emre UYLUKÇU
Belediyelerde Müdür Kadrolarına Vekâlet (II)  Akın ŞİMŞEK
Belediye Şirketlerinde Belge ve Beyanların Kanuna Aykırı Olmasından Dolayı Hukuki ve Cezai Sorumluluk Mustafa Yavuz
Yapım İşlerinde Alt Yüklenicinin Gerçekleştirdiği İşlerde İş Artışı Olması Durumunda İş Bitirme Belgesi Nasıl Düzenlenecektir? Gürkan GÜVEN
Teklif Mektubundaki Hatalar Hakkında Kamu İhale Kurulu’nun Yeni İçtihatları Avukat Necati TORUN
Disiplin Cezasının Mahkeme Kararıyla İptal Edilmesi ve Bu Süreçte Fiil Ve
Davranışın Zamanaşımına Uğraması Halinde, Memura Yeniden Disiplin
Cezası Verebilir Mi? 
Oktay ÇAMDELEN
Belediye Şirketlerinin Kuruluşunda ve Sermaye Artırımında İbra Ufuk ÜNLÜ
5957 Sayılı Hal Kanunu Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak Belediye Cezaları  Dr. Süleyman Ruhi
AYDEMİR
2022 Yılında İş Kanunu Yönünden İdari Para Cezaları Cumhur Sinan
ÖZDEMİR